Tag Archives: ดับเพลิง

อุปกรณ์เครื่องวัด ที่ใช้กับเครื่องดับเพลิง

ถ้ามีเครื่องวัด  (Pressure Gauge) ต้องดูที่เข็ม “เข็มตั้งยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ” หากแรงดันไม่มี เข็มจะเอียงมาทางซ้ายต้องรีบนำไปเติมความกดดันทันทีทันควัน อย่าติดตั้งไว้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่ายังใช้ได้  หากเข็มเอียงไปทางขวาอาจเกิดจากความร้อนรอบถังทำให้แรงดันในถังสูงขึ้นซึ่งไม่มีผลร้าย

การตรวจทานเครื่องดับเพลิงนี้ควรเป็นการงานของเจ้าของพื้นที่ที่จัดตั้งเครื่องดับเพลิงนั้นๆ ควรตรวจดู อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งถ้าไม่มีมิเตอร์ (Pressure Gauge) คือเครื่องดับเพลิงกลุ่ม

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(ซีโอทู) ใช้วิธีชั่งน้ำหนักก๊าซที่อยู่ในถัง หาก ลดลงต่ำกว่า80 % ควรนำไปอัดงอกเงย

การป้องกันรักษาเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงเป็นวัสดุที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นเป็นกำลัง  จึงควรได้รับการป้องกันเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ความสามารถในระยะยาวนาน กรรมวิธีที่สำคัญในการดูแลรักษา คือ

  1. อย่าจัดตั้งวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใอุณหภูมิสูง มีความชื้น  หรือเกิดความ สกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน  ติดตั้งใกล้จุดเริ่มต้นความร้อนต่างๆ

เป็นต้นว่า หม้อต้มน้ำ  เครื่องจักรที่มีความร้อนสูง เตาหุงต้ม ห้องอบต่างๆ เป็นอาทิ

  1. ทำความสะอาดตัวถังพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เป็นประจำ สม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้ดูดีมีกฎพร้อมทั้งพร้อมใช้งาน
  2. หากเป็นเครื่องดับเพลิงอย่างผงเคมีแห้ง ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน โดยยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง

(จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน)  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  1. วิเคราะห์สลากวิธีใช้ ป้ายบอกจุดติดตั้ง ป้าย แสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag )ให้สามารถอ่านออก

ได้ชัดเจนตลอดเวลา หากท่านได้สำรวจและบำรุงตามที่กล่าวมานี้แล้ว  เครื่องไม้เครื่องมือของท่านจะมีอายุยืนยาว  สามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า  5 ปี